Чинники формування конкурентоспроможності аграрного виробництва на корпоративних засадах

Автор: 
Бритвєнко А. С.
Автор: 
Рунчева Н. В.

 

 

УДК 352

Анотація. Визначено сутність конкурентоспроможності виробництва та чинники, які впливають на її формування. Викладено матеріали досліджень, які спрямовані на структуризацію та систематизацію проблем функціонування аграрного ринку в контексті провадження маркетингової діяльності сільськогосподарської галузі. 

Ключові слова: маркетингові стратегії, сталий розвиток, аграрний ринок, аграрне виробництво.

Summary. The presented studies are aimed at structuring and systematization of problems in the functioning of the agricultural market in the context of the implementation of marketing activity of the agricultural sector.

Key words: marketing strategy, sustainable development, integration, agricultural market, agricultural production.

Рунчева Наталя Вікторівна, завідувач кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: корпоративне управління економіки сільського господарства на регіональному рівні.

Бритвєнко Анастасія Сергіївна, доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка та управління аграрних і переробних підприємств.

 

Рунчева Н. В. Чинники формування конкурентоспроможності аграрного виробництва на корпоративних засадах / Рунчева Н. В., Бритвєнко А. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.17—21.

 
Файл статьи: