Формування виробничого потенціалу промислового підприємства

Автор: 
Горяча О. Л.

 

УДК 330.322

Анотація. У статті розглянуто підходи стосовно ефективності формування виробничого потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки. Запропоновано систему показників внутрішнього формування виробничого потенціалу промислового підприємства відповідно до ресурсної бази щодо матеріальних, фінансових, людських та інформаційних ресурсів.

Ключові слова: формування, виробничий потенціал підприємства, промислове підприємство, діагностика підприємства, ефективність використання виробничого потенціалу, стратегія підприємства.

Summary. The article describes the approaches regarding the efficiency of formation of the production potential of the enterprise in conditions of market economy. The proposed system of indicators of internal forming of production potential of industrial enterprises according to the resource base relative to the material, financial, human and information resources.

Key words: formation, productive capacity of the enterprise, industrial enterprise, enterprise diagnostics, the efficiency of use of industrial potential enterprise strategy.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність

 

Горяча О.Л. Формування виробничого потенціалу промислового підприємства / О. Л. Горяча // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 54–59.

 

Файл статьи: