Інноваційна політика України в умовах євроінтеграції

Автор: 
Сільченко І. А.
 
 
 
УДК 
339.7:330.341.1:330.

 

 

 

 

Анотація. Розглянуто основні тенденції та проблеми інноваційного розвитку України. Визначено актуальні проблеми та протиріччя інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції. Запропоновано напрями удосконалення інноваційної діяльності в Україні. 

Ключові слова: інноваційна політика, модель інноваційної політики, стратегія інноваційного розвитку, інструменти інноваційної політики, європейська інтеграція.

Summary. Main trends and problems of innovative development of Ukraine are searched. Actual problems and contradictions of Innovative development of Ukraine in terms of European integration are determined. Direction of improvement of innovation activity in Ukraine are suggested.

Key words: innovation politics model of innovation policy, strategy of innovative development, instruments of innovate policy, European integration..

Сільченко Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.

 

Сільченко І. А. Інноваційна політика України в умовах євроінтеграції / Сільченко І. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.12-16.