Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (Частина I)

Автор: 
Шинкарюк О. В.
Автор: 
Сігайов А. О.

 

 

УДК 338.262

Анотація. В статті розкрито стан діючого нормативно-правового та пошукового науково-методичного забезпечення провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку. Наведений алгоритм функціонування механізму державного регулювання регіонального людського розвитку. Викладені пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку організаційно-економічного механізму державного управління соціально-економічним розвитком в Україні, які покликані забезпечити розробку та реалізацію Національної та Регіональних програм людського розвитку.

Ключові слова: регіон, механізм, людський розвиток, програмування, планування, фінансування, аналіз, регулювання, моніторинг.

Summary. The author revealed the current state of normative, legal, search, normative and methodical providing of leading elements of the state regulation of the regional human development in the article. The algorithm of functioning of state regulation of the regional human development was presented by its author. The author presented proposals for the improvement and further development of organizational and economic mechanism of Public Administration of social and economic development in Ukraine. These proposals are designed to provide the development and implementation of National and Regional human development programs.

Key words: region, mechanism, human development, programming, planning, financing, analysis, regulation and monitoring.

Шинкарюк Оксана В’ячеславівна, доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук

02217, м. Київ, вул. Драйзера, б. 9, кв. 227

Наукові інтереси: механізм державного регулювання та фінансового забезпечення регіонального людського розвитку

Сігайов Андрій Олександрович, професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор економічних наук, професор

03056, м. Київ-56, проспект Перемоги, 37

Наукові інтереси: фінанси і математичне моделювання

Шинкарюк О. В., Сігайов А. О. Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (Частина I) / Шинкарюк О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.80—92.

Файл статьи: