Інвестиційно-інноваційний потенціал вищої освіти в системі національного господарства

Автор: 
Попова Н. О.

 

 

УДК 338

Анотація. Дана стаття окреслює шляхи забезпечення інноваційного розвитку економіки України ре- алізацією інтелектуального потенціалу на основі формування загальної інноваційної культури населення. Визначено необхідність формування системи факторів, необхідних для трансформації теорії інноваційного потенціалу в практичну сторону засобом розвитку інноваційних технологій у вищій освіті.

Ключові слова: інвестиції, інновації, потенціал, інтелект, вищий навчальний заклад.

Summary. This article outlines ways to ensure innovative development of economy of Ukraine the realization of the intellectual potential on the basis of formation of the General innovation culture of the population. The necessity of formation of system of factors necessary for a theory of the transformation of innovative potential into the practical side means development of innovative technologies in higher education.

Key words: investment, innovation, potential, intelligence, higher education.

Попова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві.

 

Попова Н.О. Інвестиційно-інноваційний потенціал вищої освіти в системі національного господарства / Н. О. Попова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 34 –39.

Файл статьи: