Методичні підходи до оцінювання корпоративної культури

Автор: 
Міхов Л. І.

 

УДК 331.1:658.3:621

Анотація. У статті проаналізовані основні підходи до оцінювання корпоративної культури, досліджена її суть та зміст.

Ключові слова: корпорація, корпоративна культура, типи корпоративної та організаційної культури, національна культура, внутрішня політика, глобалізація, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище.

Summary. The article analyzes the main approaches to assessing corporate culture, and investigated its nature and content.

Key words: Corporation, corporate culture, types of corporate and organizational culture, national culture, internal politics, globalization, internal environment, external environment.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві

Міхов Л. І.  Методичні підходи до оцінювання корпоративної культури / Міхов  Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.60—66.

 

Файл статьи: