Методологічні основи формування нової податкової політики України в контексті євроінтеграції та сталого розвитку (I частина)

Автор: 
Беседін В. Ф.
Автор: 
Столяров В. Ф.
Автор: 
Островецький В. І.

 

 

 

 

УДК 336.02

Анотація. В статті розглянуто передумови удосконалення та подальшого розвитку інструментарію податкового регулювання національної економіки у порівнянні з країнами-членами ЄС.

Ключові слова: податки, податкова політика, податкова система, державне регулювання, виклики, заходи.

Summary. In the article is considered the preconditions improvement and further development of the instruments of fiscal management of the national economy compared to the EU member states.

Key words: taxes, tax policy, tax system, government regulation, challenges, events.

Беседін Василь Федорович, професор кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: побудова в Україні соціально орієнтованої, регульованої економіки ринкового типу

Столяров Василь Федосійович, завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку

Островецький Віталій Ігорович, професор кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: податкова та бюджетна політика

 

Беседін В.Ф. Методологічні основи формування нової податкової політики України в контексті євроінтеграції та сталого розвитку (Частина І) / В. Ф. Беседін, В.Ф. Столяров, В. І. Островецький // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 93–109.

Файл статьи: