Професійна мобільність викладацького складу як шлях до інтернаціоналізації освітнього процесу приватних вищих навчальних закладів

Автор: 
Антошкіна Л. І.

 

 

УДК 378.147

Анотація. статті доведена важливість професійної мобільності викладацького складу приватних вищих навчальних закладів, окреслені рівні інтернаціоналізації університетської діяльності. Визначені форми та види академічної мобільності викладацького персоналу. За результатами проведеного аналізу визначено заходи щодо інтернаціоналізації освіти в аспекті підготовки висококваліфікованих фахівців.

Ключові слова: професійна мобільність, інтернаціоналізація, освітній процес, приватний вищий навчальний заклад, університет.

Summary. The article proves the importance of professional mobility of the teaching staff of private higher education institutions, outlined the level of internationalization of University activities. Defined forms and types of academic mobility of teaching staff. According to the results of the analysis on measures of internationalization of education in the aspect of training of highly qualified specialists.

Key words: professional mobility, internationalization, teaching, private school, University.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Антошкіна Л. І.  Професійна мобільність викладацького складу як шлях до інтернаціоналізації освітнього процесу приватних вищих навчальних закладів / Антошкіна Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.9—11.

 
Файл статьи: