Роль бюджетних коштів у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області

Автор: 
Комарова І. В.

 

УДК 336.14:330.341:332(477.64)

Анотація. Охарактеризовано стан інноваційного розвитку Запорізької області. Виявлено значення коштів державного та місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні інновацій у Запорізькій області.

Ключові слова: Запорізька область, бюджетне фінансування, інноваційний розвиток.

Summary. The author described the baseline conditions of innovative development of the Zaporizhia oblast. The author determined value of expenses of government budget and local budgets in financing of innovations in the Zaporizhia oblast.

Key words: Zaporizhzhia oblast, government expenditure, innovative development.

Комарова Інна Валентинівна, проректор з наукової роботи Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансової політики України

 

Комарова І.В. Роль бюджетних коштів у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області / І. В. Комарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С.109 –115.

Файл статьи: