Роль кластеризації агропромислового виробництва в адаптації національних агропродовольчих систем до викликів глобалізації

Автор: 
Кірова Л. Л.

 

 

УДК 33.658

Анотація. У статті розглянуто роль кластеризації агропромислового виробництва в адаптації націо- нальних агропродовольчих систем до викликів глобалізації.

Ключові слова: кластер, агропродовольчий сектор, сільськогосподарська сировина, агропромислові кластери, кооператив, кластерно-орієнтована стратегія, спеціалізація, конкурентоздатність.

Summary. Discusses the role of clustering of agricultural production in the adaptation of national agro-food systems to the challenges of globalization.

Key words: cluster, agro-food sector, agricultural raw materials, agro-industrial clusters, cooperative, cluster-based strategy, specialization, and competitiveness.

Кірова Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: проблеми формування та розвиток сільськогосподарської кооперації

 

Кірова Л. Л. Роль кластеризації агропромислового виробництва в адаптації національних агропродовольчих систем до викликів глобалізації / Кірова Л. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.26-30.

Файл статьи: