Стратегічні орієнтири розвитку ринку медичних виробів в Україні

Автор: 
Фролова В. Ю.
Автор: 
Пелішенко В. П.

 

 

УДК 658.8:615

Анотація. У статті розглянуто основні показники та тенденції розвитку ринку медичних виробів в Україні. Окреслено перелік актуальних проблемних питань його функціонування. Запропоновано стратегічні вектори розвитку ринку з урахуванням його особливостей. Обґрунтовано необхідність більш ефективного застосування практики поглибленого державного регулювання. Розроблені рекомендації спрямовані на розвиток в Україні інноваційного та конкурентоспроможного ринку медичних виробів.

Ключові слова: стратегічний розвиток, інновації, державне регулювання, ринок медичних виробів, фармацевтичний ринок.

Summary. The article describes the key results and trends of the market of medical products in Ukraine. It outlined a list of current problematic issues of its functioning. Proposed strategic vectors of development of the market, taking into account its features. Necessity efektivizatsii depth practical application of state regulation. Recommendations developed under article offers the path towards the creation in Ukraine innovatsiynoynogo and competitive market of medical products.

Key words: strategic development, innovation, government regulation, the market of medical devices, pharmaceutical market.

Фролова Валерія Юріївна, доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні маркетингові стратегії.

Пелішенко Валентин Павлович, професор кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: маркетингова та інноваційно-інвестиційна діяльність

 

Фролова В.Ю. Стратегічні орієнтири розвитку ринку медичних виробів в Україні / В.Ю. Фролова, В. П. Пелышенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 39–43

Файл статьи: