Сучасні тенденції іноземного інвестування в Україні

Автор: 
Фролова Г. І.

 

 

 

УДК 339:72

Анотація. У статті здійснено аналіз залучення іноземних інвестицій в економіку України. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають ефективному залученню іноземних інвестицій. Досліджено рейтинги інвестиційної привабливості країни. Окреслено стратегічні напрями вдосконалення механізму залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, інвестори, світові рейтинги, інвестиційна привабливість.

Summary. The article analyzes the attraction of foreign investments in Ukraine based on statistics in recent years. Revealed a number of key problems hindering effective attraction of foreign investments. The basic ratings of investment attractiveness of the country. Strategic directions outlined improve the mechanism of foreign direct investment in Ukraine.

Key words: foreign investment, investment climate, investors, world rankings, investment attractiveness.

 

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону.

 

Фролова Г.І. Сучасні тенденції іноземного інвестування в Україні / Г.І. Фролова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 43–47

Файл статьи: