Сучасний стан продовольчої безпеки України

Автор: 
Настич В. Г.

 

 

УДК 338.439.02

Анотація. Проведено аналіз основних складових споживчого аспекту продовольчої безпеки. Розглянуто фактори продовольчої безпеки, порогові значення індикаторів стану продовольчої безпеки в Україні.

Ключові слова: продовольча безпека, механізм, забезпечення безпеки, фактори безпеки, стратегія розвитку.

Summary. The analysis of the main components of the consumer aspect of food security. The factors of food security thresholds indicators of food security in Ukraine.

Key words: food security mechanism, security, safety factors, strategy development.

Настич Віта Григорівна, асистент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: розвиток сільськогосподарського виробництва.

 

Настич В. Г. Сучасний стан продовольчої безпеки України / Настич В. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.30-34.

Файл статьи: