Теоретико-методичні аспекти обліку й списання безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості

Автор: 
Колесник Н. В.

 

 

УДК 657.1

Анотація. Розглянуто поняття сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, особливості їх визнання, обліку та списання у бухгалтерському та податковому обліку.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, сумнівний борг, безнадійна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, чиста реалізаційна вартість.

Summary. Reviewed the concept of doubtful and bad receivables, especially its recognition, accounting and write-off in accounting and tax accounting.

Key words: receivables, doubtful debt, bad debts, provision for doubtful debts, net realizable value.

Колесник Наталiя В’ячеславівна, асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: облік і аудит дебіторської заборгованості

 

Колесник Н.В. Теоретико-методичні аспекти обліку й списання безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості / Н. В. Колесник // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №3 (35). – С. 121–124.

Файл статьи: