Умови і фактори регіональної інтеграції в Україні

Автор: 
Антошкін В. К.

 

УДК 913

Анотація. Стаття надає змогу простежити рівень розвитку регіональної інтеграції в Україні, окреслити основні умови і фактори, що враховують індивідуальні особливості регіонів держави.

Ключові слова: регіональна інтеграція, регіонознавство, соціально-економічна безпека регіону, дивергенція.

Summary. The article allows us to trace the level of development of regional integration in Ukraine, to outline the main conditions and factors, which take into account the individual characteristics of the regions of the state.

Key words: regional integration, regional studies, socio-economic security of the region divergence.

Антошкін Вадим Костянтинович, доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон

Антошкін В. К. Умови і фактори регіональної інтеграції в Україні / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №3(35). — С.76—79.

 

Файл статьи: