Методика оценки эффективности дивидендной политики

Автор: 
Харченко Н. В.

УДК 330.336.(074)

Аннотация. Исследована методика оценки эффективности дивидендной политики. Обоснованы показатели прибыльности корпоративных прав. Проведен анализ дивидендной политики украинских акционерных обществ.

Ключевые слова: дивидендная политика, эффективность дивидендной политики, выплата дивидендов.

Харченко Наталія Вікторівна, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук, доцент. 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: управління дивідендною політикою акціонерних підприємств.

Харченко Н. В. Методика оценки эффективности дивидендной политики/ Н. В. Харченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №4(16) . — С. 181-183.

Файл статьи: