Международная система контроля и противодействия коррупции

Автор: 
Антошкин В. К.

УДК 339.92

Аннотация. Исследованы политика и практика контроля коррупционных схем в госуправлении, финансах и бизнесе, а также механизмы противодействия им, применяемые международными организациями и регуляторами развитых стран.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, глобализация.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науководослідного економічного інституту Міністерства економіки України. 01103, м. Київ103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.

Антошкин В. К. Международная система контроля и противодействия коррупции/ В. К.  Антошкин // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №4(16). — С. 22-27.

Файл статьи: