Развитие бухгалтерского учета в условиях глобализации

Автор: 
Геориева А. И.

УДК 657.12

Аннотация. Статья раскрывает проблемы развития бухгалтерского учета в условиях международной стандартизации.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, глобализация, международные стандарты учета.

Георгієва Алла Іванівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік у галузях економіки.

Геориева А. И. Развитие бухгалтерского учета в условиях глобализации/ А. И.  Геориева // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №4(16). — С. 184-186.

Файл статьи: