Современное состояние и перспективы последующего развития банковской системы Украины

Автор: 
Степанова В. А.

УДК 336.71:339.747

Аннотация. Исследованы особенности развития банковской системы Украины в период финансовоэкономического кризиса. Проанализировано современное состояние банковской системы Украины в условиях глобализационных процессов. Выявлены основные факторы влияния на развитие банковской системы Украины.

Ключевые слова: банковская система Украины, глобализация, иностранный капитал.

Степанова Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

Степанова В. А. Современное состояние и перспективы последующего развития банковской системы Украины/ В. А. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №4(16) . — С. 177-181.

Файл статьи: