Стратегия инновационного развития производственного потенциала промышленных предприятий

Автор: 
Горячая О. Л.

УДК 658:338.124.4

Аннотация. Статья посвящена проблеме построения стратегии инновационного развития производственного потенциала промышленных предприятий.

Ключевые слова: инновационное развитие, производственный потенциал, новые технологии, ресурсосбережение.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: фінансові послуги,фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність.

Горячая О. Л. Стратегия инновационного развития производственного потенциала промышленных предприятий/ О. Л. Горячая // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №4(16) . — С. 103-107.

Файл статьи: