Тенденции формирования интеллектуального капитала Украины

Автор: 
Иванова И. С.

УДК 330.357

Аннотация. В статье освещены современные параметры интеллектуального капитала Украины и проведен анализ динамики его формирования.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, формирования, тенденции, параметры, интеллектуальная собственность, интеллектуальный продукт.

Іванова Інесса Сергіївна, асистент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117А.

Наукові інтереси: соціальнотрудові відносини, відтворення інтелектуального капіталу.

Иванова И. С. Тенденции формирования интеллектуального капитала Украины/ И. С. Иванова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2011. — №4(16). — С. 57-62.

Файл статьи: