АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИКА

Автор: 
Руда Р. В.

УДК 658.003

Анотація. Процес визначення ефективної роботи підприємства через формування прибутку підприємства та співвідношення показників рентабельності, як і будь-який інший складний процес, має свою технологію, послідовність, яка потребує подальшого дослідження.

Ключові слова: ефективна діяльність підприємства, прибуток як найважливіша фінансова категорія, рентабельність продукції, рентабельність продаж, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу.

Summary. The process of determining the effective operation of an enterprise through the formation of company profits and profitability of ratio values like any other complex process has its own technology, sequence that needs further studies.

Key words: effective activity of an enterprise, profit as the most important financial category, profitability, return on sales, return on assets, return on equity.

Руда Раїса Василівна, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державні фінанси, страхування та страхові послуги, грошово-кредитні відносини.

Руда Р. В. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИКА/ Руда Р. В.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.109—111.

Файл статьи: