АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Автор: 
Квасницька Р. С.
Автор: 
Дерикот О. М.

УДК 65.012.123

Анотація. У статті проаналізовані підходи до прийняття управлінських рішень, розкрита їх сутність та зміст. Виявлені основні сучасні підходи, які широко використовуються на підприємствах. Проаналізовані

їх переваги та недоліки, що мають значний вплив при використанні на практиці.

Ключові слова: підхід до прийняття управлінських рішень, класичний підхід, адміністративний підхід, ірраціональний підхід.

Summary. In the article the analyzed approaches of acceptance of administrative decisions, their essence and maintenance are exposed. Exposure basic modern approaches that is widely used on enterprises. Their advantages anddefects that have considerable influence at the use in practice are analyzed.

Key words: approach of acceptance of administrative decisions, classic approach, administrative approach, irrational approach.

Квасницька Раїса Степанівна, доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент. 29011, м. Хмельницький, пров. Гуменюка, 15.

Наукові інтереси: фінансовий ринок, фінансова діяльність сіб’єктів підприємництва.

Дерикот Олена Миколаївна, асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету. 29011, м. Хмельницький, пров. Гуменюка, 15.

Наукові інтереси: фінансова діяльність сіб’єк тів підприємництва.

Квасницька Р. С., Дерикот О. М. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ / Квасницька Р. С., Дерикот О. М.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.80—83.

Файл статьи: