БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ІНТЕГРАТИВНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор: 
Коваленко Н. О.

УДК 334.72.004.26

Анотація. Стаття присвячена удосконаленню інструментарію формування та реалізації механізму антикризового управління на підприємствах цивільної авіації України шляхом адаптації системи показників визначення ймовірності банкрутства й комплексного підходу у вигляді бізнес-планування.

Ключові слова: бізнес-план, антикризове управління, інтегративна система показників, стратегічне управління, прогнозування, банкрутство, ліквідація.

Summary. The article is devoted to the improvement of instrumentation development and implementation mechanism for crisis management in the enterprises of the civil aviation in Ukraine by adapting a system of indicators to determine the probability of bankruptcy and integrated approach in the form of business planning.

Key words: business plan, crisis management, integrative system of indicators, strategic management, forecasting, bankruptcy, liquidation.

Коваленко Надія Олегівна, доцент кафедри менеджменту, економіки та права, Кіровоградської льотної академії національного авіаційного університету (КЛА НАУ), кандидат педагогічних наук. 25015, м. Кіровоград, вул. Полтавська 24, корп. 1, кв. 80.

Наукові інтереси: застосування сучасних методів планування та управління на підприємствах цивільної авіації України.

Коваленко Н. О. БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ІНТЕГРАТИВНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ/ Коваленко Н. О.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.84—86.

Файл статьи: