ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК СИСТЕМНАЯ ЗАДАЧА

Автор: 
Антошкина Л. И.
Автор: 
Висящев В. А.

УДК 331.101

Анотація. Розглянуто механізми створення інтелектуального капіталу, природу і наслідки його нерівномірного розподілу в світі, вплив рівня використання інтелектуального потенціалу на конкурентоспроможність країн.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, конкурентоспроможність, світова економічна криза.

Summary. Mechanism of creating of intellectual capital, the nature and consequences of its unequal distribution in the world, influence of the level of usage of intellectual potential on competitiveness of the countries are considered.

Key words: intellectual potential, competitiveness, the world economic crisis.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.

Антошкина Л. И., Висящев В. А. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК СИСТЕМНАЯ ЗАДАЧА/ Антошкина Л. И., Висящев В. А.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №4(20). — С.16—26.

Файл статьи: