Глобалізація античного світу: міф чи реальність? (Частина ІI)

Автор: 
Тарлопов І. О.

УДК 339.9:477

Анотація. Досліджена еволюція глобалізаційних процесів античного світу. Визначено джерело їх виникнення та специфіка. Виявлені причини, які активізували процес створення глобальної економіки та їі подальший розвиток. Доведена необхідність здійснення подальших досліджень цього напрямку.

Ключові слова: розвиток економічних та політичних зв’язків, глобалізм, держава Агамемнона, стародавня Греція, військово-політична експансія, війна між країнами Античної Греції, класична цивілізація.

Summary. The evolution of global processes of the ancient world is searched. The source of their origin and specificity is identified. The reasons that have intensified the process of creating a global economy and its further development were clarified. The expediency of further research in this area was proved.

Key words: development of economic and political links, globalizm, Agamemnon state, Ancient Greece, military and political expansion, ancient wаr between Greece states, classic civilization.

Тарлопов Ігор Олегович, доцент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: міжнародна економіка.

Тарлопов І. О. Глобалізація античного світу: міф чи реальність? (Частина ІI) / Тарлопов І. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №4(20). — С.12—15.

Файл статьи: