ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВНЗ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Автор: 
Попова Н. О.

УДК 378.1

Анотація. У статті наведено аналіз основних теоретичних положень формування конкурентної переваги сучасного вищого навчального закладу. У центрі уваги — проблема інноваційного потенціалу. Відзначається, що специфіка сучасної економіки вимагає перетворення ВНЗ у центри інноваційної активності, здатних поєднувати освітню та науково-дослідну діяльність з конкурентоспроможними розробками комерційного характеру.

Ключові слова: потенціал, інновація, інноваційний потенціал, ресурси, структура потенціалу.

Summary. In the article the analysis of the major theoretical positions of competitive advantages of a modern university is introduced. In the center of attention there is a problem of innovation potential. It is noted that the specific nature of the modern economy requires a transformation of universities into centers of innovation activity that can combine education and scientific research with a competitive commercial developments.

Key words: potential, innovative capacity, resources, structure of potential.

Попова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві.

Попова Н. О. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВНЗ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ:ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ/ Попова Н. О.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.101—105.

Файл статьи: