ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ»

Автор: 
Дерун І. А.

УДК 657.4

Анотація. У статті розглянуто основні етапи історичного розвитку категорії «необоротні активи» в економічній теорії та бухгалтерському обліку. Розкрито сучасні підходи щодо тлумачення необоротних активів, виокремлено основні ознаки необоротних активів на сучасному етапі розвитку економічної науки.

Ключові слова: капітал, ліквідність, нематеріальні активи, необоротні активи, оборотні активи.

Summary. This article covers the main stages of historical development category «fixed assets» in economics and accounting. Modern approaches of scientists have been especially emphasized. The main features have been disclosed.

Key words: capital, current assets, fixed assets,, intangible assets, liquidity.

Дерун Іван Анатолійович, аспірант кафедри обліку і аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Черняховського, буд. 23в, кв. 122.

Наукові інтереси: міжнародні стандарти фінансової звітності, гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку.

Дерун І. А. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ»/Дерун І. А.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.141—145.

Файл статьи: