КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор: 
Ковальов А. В.
Автор: 
Компанієць Т. І.

УДК 338.244

Анотація. У статті розглянуто теперішнє становище економіки України. Наведені приклади проведення кластерної політики у розвинутих країнах світу. Надаються рекомендації до проведення кластерної політики на Україні.

Ключові слова: економіка, кластерна політика, глобалізація, конкуренція.

Summary. The article considers the current state of the Ukrainian economy. The above examples of cluster policy in developed countries of the world are given. Guidelines for the cluster policy in Ukraine are provided.

Key words: economy, cluster policy, globalization, competition.

Ковальов Андрій Валерійович, доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», кандидат економічних наук, доцент. 87524, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєченова, буд. 62, кв. 64.

Наукові інтереси: стратегія та інновація підприємств.

Компанієць Тетяна Ігорівна, асистент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: вплив комунікаційної політики на діяльність промислових підприємств Північного Приазов’я.

Ковальов А. В., Компанієць Т. І. КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ/ Ковальов А. В., Компанієць Т. І. / Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.87—90.

Файл статьи: