КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор: 
Рюміна Є. Л.

УДК 338.486.2

Анотація. У статті узагальнено теоретичний матеріал для визначення сутності поняття «кластер», кластерний підхід, обґрунтовано економічну ефективність формування кластерів у регіонах.

Ключові слова: кластер, кластерний підхід, конкурентоспроможність.

Summary. The article generalizes the theoretical material to determine the essence of the cluster, the cluster approach, the economic efficiency of the formation of the clusters in the regions.

Key words: the cluster, the cluster approach, competitive.

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71116, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організаційно-економічна сутність формування кластерів.

Рюміна Є. Л. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ/ Рюміна Є. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.117—120.

Файл статьи: