КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Автор: 
Гришаєва Ю. Г.

УДК 330.322

Анотація. Визначено місце оцінювання інвестиційної привабливості в управлінні економічною ситуацією. Наведено основні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості національної економіки в контексті її збалансованого розвитку. Приділено значну увагу регіональному аспекту.

Ключові слова: оцінювання інвестиційної привабливості, економічне зростання, збалансований розвиток, управління національною економікою.

Summary. The role of an estimation of the investment appeal in managing of economic situation is defined. The ain approaches to the estimation of national economy’s investment appeal in a context of its balanced development are given. The considerable attention is given to the regional aspect.

Key words: the estimation of investment appeal, an economic growth, a balanced development, a management of national economy.

Гришаєва Юлія Григорівна, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету, кандидат економічних наук. 73040, м. Херсон, вул. Покришева, буд. 49, к. 2, кв. 17.

Наукові інтереси: управління розвитком національної економіки на інвестиційній основі.

Гришаєва Ю. Г. КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ / Гришаєва Ю. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №4(20). — С.38—42.

Файл статьи: