НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Автор: 
Горпинич О. В.

УДК 334.72:339.92

Анотація. У статті розглядається місце оренди землі сільськогосподарського призначення серед інших напрямів формування ринкових відносин на селі.

Ключові слова: орендна плата, сільськогосподарське виробництво, орендовані земельні ділянки, ринок землі.

Summary. The place of rent of the land of agricultural purpose between other directions of forming of market relations in the villlage.

Key words: the rent, agricultural production, rent land, land market.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства.

Горпинич О. В. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН/ Горпинич О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №4(20). — С.35—38.

Файл статьи: