ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО ПОБУДОВИ

Автор: 
Жарікова О. О.

УДК 657

Анотація. Досліджуються питання застосування принципів обліку необоротних активів на прикладі підприємств судноремонтної галузі. Пропонується визначення обліку необоротних активів, а також внесення змін до Податкового кодексу України щодо співвідношення правил бухгалтерського обліку з оподаткуванням у контексті гармонізації обліку.

Ключові слова: облік, оподаткування, реформування, гармонізація, принципи обліку, необоротні активи, судноремонт.

Summary. The accounting principles application of fixed assets on the example of the ship repair industry is studied. The definition of fixed assets accounting, as well as the changes to the Tax Code of Ukraine concerning the correlation of accounting rules to taxation in the context of harmonization, are proposed.

Key words: accounting, taxation, reformation harmonization, the principle of accounting, fixed assets, ship repair.

Жарікова Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри обліку і аудиту Севастопольського національного технічного університету. 99040, м. Севастополь, вул. М. Геловани, буд. 32-А, кв. 11.

Наукові інтереси: фінансовий облік, контроль, аудит.

Жарікова О. О. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО ПОБУДОВИ/ Жарікова О. О.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.146—149.

Файл статьи: