ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПЛОЩАМИ

Автор: 
Корсак В. І.

УДК 332.1:339.3

 Анотація. Розраховано мінімально-припустимий рівень забезпеченості населення регіонів України торговельними площами. Виявлено регіони, у яких даний показник є суттєво нижчим за розрахунковий.

Ключеві слова: роздрібна торгівля, регіони, забезпеченість торговельною площею.

Summary. It was calculated minimally acceptable level of support of the regions’ residents of Ukraine with trade areas. The regions with substantially lower index than rated were discovered.

Key words: retail, regions, support with trade area.

Корсак Віктор Іванович, голова Ради директорів компанії «Наш Край Груп», кандидат медичних наук. 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.

Наукові інтереси: підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств, їх стратегії розвитку.

Корсак В. І. ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПЛОЩАМИ/ Корсак В. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.115—117.

Файл статьи: