ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Автор: 
Хлівна І. В.

УДК 331.582:63

Анотація. У статті досліджено трудові ресурси як головну продуктивну силу і трудовий потенціал на селі. Запропоновано шляхи підвищення якості трудового потенціалу в сільській місцевості.

Ключові слова: зайнятість, трудові ресурси, сільське населення.

Summary. This article explores the human resources as the main productive force and employment potential in rural areas. Ways to improve the quality of employment potential in rural areas.

Key words: employment, labor, rural population.

Хлівна Ірина Вікторівна, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманської філії ПВНЗ «Європейський університет», м. Умань, кандидат економічних наук, доцент. 20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Аеродромна, 38.

Наукові інтереси: стратегічні напрями формування та збільшення зайнятості населення сільських територій.

Хлівна І. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ / Хлівна І. В.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.68—70.

Файл статьи: