ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор: 
Шульгіна Л. М.

УДК 658.8:615

Анотація. У статті розглянуто особливості фармацевтичного маркетингу в контексті стратегічного розвитку підприємств галузі. Визначені ключові відмінності основних аспектів фармацевтичного маркетингу порівняно з класичними підходами стратегічного маркетингового планування.

Ключові слова: фармацевтична галузь, стратегічний маркетинг, лікарський засіб, соціально-етичний маркетинг.

Summary. In the article the features of the pharmaceutical marketing are considered in the context of strategic development of enterprises of industry. Key differences of basic aspects of the pharmaceutical marketing in comparison with classic approaches of the strategic marketing planning are determined.

Key words: pharmaceutical industry, strategic marketing, medicine, socially-ethics marketing.

Шульгіна Людмила Михайлівна, професор кафедри менеджменту Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор. 02125, м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 12-б, кв. 11.

Наукові інтереси: маркетинг, стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження.

Шульгіна Л. М. ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ/ Шульгіна Л. М.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.112—114.

Файл статьи: