ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор: 
Ксьонжик І. В.
Автор: 
Василькова М. В.

УДК 631.11:658.14

Анотація. У статті визначено основні проблеми формування фінансового результату діяльності підприємства. Встановлено напрями удосконалення аналітичності обліку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: фінансові результати, сільськогосподарські підприємства, організація обліку, фінансові звіти.

Summary. The article outlines the main issues shaping the financial results of the company. Established ways of

improvement analyticity accounting financial performance of agricultural enterprises.

Key words: financial results, farmers, organization of accounting, the financial statements.

Ксьонжик Ірина Володимирівна, доцент кафедри обліку і аудиту, докторант Миколаївського державного аграрного університету, кандидат економічних наук.т 74907, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Щорса, буд. 37, кв. 42.

Наукові інтереси: облік у бюджетних і фінансових установах, соціально-економічний розвиток сільських територій.

Ксьонжик І. В., Василькова М. В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ/ Ксьонжик І. В., Василькова М. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.149—151.

Файл статьи: