ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор: 
Єрфорт О. Ю.

УДК 378.3

Анотація. У статті розглянуто причини поширення та особливості сучасного розвитку сфери інтернаціональної вищої освіти. Розглянуто політику різних країн щодо участі у сфері інтернаціональної вищої освіти. Автор дослідила процеси формування експорта та імпортоорієнтованих регіонів, визначила стратегію розвитку для вітчизняних вищих навчальних закладів у сфері інтернаціональної вищої освіти.

Ключові слова: інтернаціональна вища освіта, іноземні студенти, країни-лідери надання освітніх послуг.

Summary. In the article the author detects the causes of expansion of the international higher education sphere and features of its development, describes policies of different countries in the sphere of international higher education, analyzes the process of formation of export-orientated and import-orientated regions and shows the strategic policy forthe development of higher education institutions in this sphere.

Key words: international higher education, international students, county-leaders of higher education.

Єрфорт Ольга Юріївна, аспірант Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, відділ економічних проблем розвитку промислового виробництва. 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, бульвар Краматорський, буд. 11, кв. 77.

Наукові інтереси: економіка, фінанси вищої освіти.

Єрфорт О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ/ Єрфорт О. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.43—46.

Файл статьи: