ПІДПРИЄМСТВО ЯК «ЖИВА» СИСТЕМА ПРИ АНАЛІЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ

Автор: 
Воробйова Н. П.

УДК 658.589.012

Анотація. У статті розглянуто існуючі та новітні концепції підприємств, охарактеризовано еволюційний підхід теорії фірми, простежено популяційний підхід при аналізі малих інноваційних фірм, означено можливість використання демографічної моделі до аналізу вікової структури інноваційних фірм як популяції.

Ключові слова: еволюційний підхід, популяція, інноваційна активність, модель вікової структури, динаміка популяції.

Summary. The paper deals with existing and new business concepts of enterprises, describes the evolutionary approach of the theory of the firm, traces population approach to the analysis of small innovative firms, indicates the usage of demographic models in the analysis of the age structure of innovative firms as populations.

Key words: evolutionary approach, population, innovative activity, model of age structure, dynamics of population.

Воробйова Наталія Петрівна, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат економічних наук. 01015, м. Київ, вул. В. Кучера, буд. 8, кв. 103.

Наукові інтереси: розвиток теорії та практики менеджменту.

Воробйова Н. П. ПІДПРИЄМСТВО ЯК «ЖИВА» СИСТЕМА ПРИ АНАЛІЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ/ Воробйова Н. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.71—73.

Файл статьи: