РЕАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
Красовська Т. В.

УДК 351.628

Анотація. Запропоновано розрахунок ефективності виробничої програми на основі досліджених науково-методичних підходів. Надано розрахунки темпів росту та приросту вартості сировинних та матеріальних затрат, темпів росту та приросту прибутку, темпів росту та приросту оптових цін в динаміці. Вказано на чутливість виробничої програми від вартості сировинних витрат.

Ключові слова: виробнича програма, чутливість виробничої програми, інвестиційний проект, чистий дисконтований прибуток, випуск товару, реалізація виробничої програми.

Summary. The calculation of the efficiency of the production program based on the research scientific and methodical approaches. Courtesy of payments growth and surplus commodity and material costs, growth and profit growth, growth and growth of wholesale prices in the dynamics. Specified on the sensitivity of the production program of the cost of raw materials costs.

Key words: production program, the sensitivity of the production program, investment project, the net discounted

income, commodity production, the implementation of the production program.

Красовська Тетяна Володимирівна, ассистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного технічного університету України «КПІ». 07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Чапаєва, 28а.

Наукові інтереси: формування та реалізація виробничої програми.

Красовська Т. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА/ Красовська Т. В.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.91—95.

Файл статьи: