РЕЦЕНЗІЯ

Автор: 
Стеченко Д. М.
РЕЦЕНЗІЯ
«СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ»
НА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК:
Д-РА ЕКОН. НАУК Л. І. АНТОШКІНОЇ, Д-РА ЕКОН. НАУК О. П. СОЛОГУБ, КАНД. ЕКОН. НАУК І. О. ТАРЛОПОВА, В. Ю. ФРОЛОВОЇ
Стеченко Дмитро Миколайович ,
професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «КПІ», доктор економічних наук, професор
Файл статьи: