РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор: 
Бабарика О. В.

УДК 349.3:369.542

Анотація. У статті наведено порівняння систем пенсійного забезпечення країн Східної Європи у процесі їх реформування. Зроблено висновки щодо подальшого реформування пенсійної системи Україні.

Ключові слова: пенсійна система, обов’язкове пенсійне страхування, пенсійний вік, трудовий стаж, пенсійний фонд.

Summary. The comparison of the systems of pension provision of the countries of Eastern Europe in the process of their reforming is in the article. The conclusions concerning further reforming of the pension system of Ukraine are made.

Key words: pension system, compulsary pension age, labour length, pension fund.

Бабарика Олена Вікторівна, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71116, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: становлення і розвиток національної економіки.

Бабарика О. В. РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ/ Бабарика О. В.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.121—125.

Файл статьи: