САМОФІНАНСУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
Пристемський О. С.

УДК 336.221.24:334.723

Анотація. Визначено суть самофінансування діяльності підприємства. Окреслено структуру власних джерел суб’єктів господарювання. Встановлено значення самофінансування у забезпеченні фінансової безпеки підприємства. Виявлено чинники впливу на формування фінансових ресурсів підприємства.

Ключові слова: самофінансування, фінансова безпека підприємства, суб’єкти господарювання, фінансові ресурси підприємства.

Summary. Essence self-financing enterprise. Outlines the structure of their own sources entities. Set to self in providing financial security company. The factors of influence on the formation of financial resources.

Key words: self-financing, the financial security of the company, entities, the financial resources of the enterprise.

Пристемський Олександр Станіславович, доцент кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», кандидат економічних наук. 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23.

Наукові інтереси: теоретичні та практичні засади забезпечення економічної безпеки підприємств (теорія, методологія, практика).

Пристемський О. С. САМОФІНАНСУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА/ Пристемський О. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.106—108.

Файл статьи: