СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Автор: 
Антошкин В. К.

УДК 330.331

Анотація. Розглянуто проблему обмеження тінізації економіки як одну зі сфер специфічного використання

інтелектуального потенціалу кадрів державного управління, фінансової системи та реальної економіки.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, тіньова економіка, світова економічна криза.

Summary. The problem of limiting of shadowing of economy as one of the spheres of specific using of intellectual

potential of the staff of state governing, financial system and real economy are considered.

Key words: intelectual potential, shadow economy, world economic crisis.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України. 01103, м. Київ-103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.

Антошкин В.К. СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА / Антошкин В. К.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №4(20). — С.27—34.

Файл статьи: