ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Автор: 
Сем’ян О. В.

УДК 312.5

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти гендерної соціально-економічної нерівності. Розкрито сутність проблем гендоної нерівності на державному рівні та виявлено шляхи її подолання.

Ключові слова: гендер, гендерна нерівність, гендерна соціально-економічна нерівність, гендерний розвиток.

Summary. Theoretical aspects of gender social economic unequality are considered in the article. The essence of the problems of gender unequality on the state level are considered and the ways of its overcoming are discovered in the article.

Key words: gender, gender unequality, gender social economic unequality, gender development.

Сем’ян Ольга Вячеславівна, асистент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний розвиток підприємства, продуктивність праці персоналу.

Сем’ян О. В. ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ/ Сем’ян О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.56—59.

Файл статьи: