ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор: 
Трикоз І. В.

УДК 32.33:338.34.61

Анотація. У статті досліджено іноземний досвід і можливості використання моделей державно-приватного партнерства в охороні здоров’я в Україні.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, сфера охорони здоров’я, приватний партнер.

Summаry. In the article experience of the foreign states and possibility of the use of models of state-private partnership is investigational in a health protection in Ukraine.

Key words: state-private partnership, health care, private partner.

Трикоз Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегія інноваційного розвитку ринку медичних послуг, інтелектуальний капітал.

Трикоз І. В. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / Трикоз І. В.// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2012. — №4(20). — С.60—64.

Файл статьи: