Чинники формування конкурентної стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств-експортерів металургійної галузі

Автор: 
Коваленко Н. М.
Автор: 
Галінська О. С.


УДК 338.242.2:339.13:669

Анотація. У статті досліджено чинники формування конкурентної стратегії зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств-експортерів на прикладі металургійного підприємства ВАТ «Запоріжсталь». Проаналізовано такі фактори конкурентоспроможності, що впливають на вибір ефективної стратегії здійснення зовнішньоекономічної діяльності, як вертикальна інтеграція, модернізація та переоснащення виробництва, попит і пропозиція на світовому ринку чорних металів та злиття компаній.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентна стратегія, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, металургійна галузь, металопродукція, виробництво, модернізація, ціна, попит, пропозиція.

Summary. The factors of the competitive strategies of foreign economic activity of domestic exporters for example metallurgical enterprise JSC «Zaporizhstal» has been investigated in this thesis. The factors of competitiveness that affect the choice of an effective strategy of foreign trade, in particular the vertical integration, modernization and reequipment of production, demand and supply in the global steel market and mergers have been analyzed.

Key words: competitiveness, competitive strategy, foreign-trade activity, export, metallurgical industry, metal production, modernization, price, demand, supply.

Коваленко Наталія Миколаївна, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», кандидат економічних наук.

70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 26, кв. 62.

Наукові інтереси: стратегічне управління підприємствами, формування кластерів підприємств, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств.


Коваленко Н. М. Чинники формування конкурентної стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств-експортерів металургійної галузі / Коваленко Н. М., Галінська О. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.60—64.