Дебіторська заборгованість: шляхи запобігання й оптимізація стягнення

Автор: 
Рунчева Н. В.
Автор: 
Колесник Н. В.


УДК 658.153

Анотація. У статті розглянуто проблеми управління дебіторською заборгованістю, з якими зустрічаються на практиці більшість підприємств. Проаналізовано шляхи запобігання виникненню дебіторської заборгованості, а також запропоновано дієві механізми максимального стягнення існуючої заборгованості.

Ключові слова: дебітор, дебіторська заборгованість, фінансовий стан, аутсорсинг, управління, кредитна політика.

Summary. The article deals with the problem of managing accounts receivable, which are in practice for a lot businesses. The ways to prevent receivables and effective mechanisms proposed maximum penalty of existing debt.

Key words: receivable, accounts receivable, financial condition, outsourcing, management, credit policy.

Рунчева Наталя Вікторівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: корпоративне управління економікою сільського господарства на регіональному рівні.


Рунчева Н. В. Дебіторська заборгованість: шляхи запобігання й оптимізація стягнення / Рунчева Н. В., Колесник Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.129—132.


Файл статьи: