Державні та регіональні програми сталого розвитку аграрної сфери економіки

Автор: 
Клименко А. А.


УДК 338.24

Анотація. У статті визначено особливості державного планування й регулювання в галузі сільського господарства за допомогою цільових програм та стратегій розвитку. Обґрунтовано основні напрями вирішення ключових питань в аграрній сфері з урахуванням особливостей реалізації державної регіональної політики.

Ключові слова: державне регулювання економіки, регіональна політика, державні цільові програми, стратегія розвитку.

Summary. The article outlines the features of state planning and regulation in agriculture through targeted programs and strategies. The basic directions of key issues in the agricultural sector allowing for the implementation of regional policy.

Key words: government regulation of the economy, regional policy, state targeted apps, development strategy.

Клименко Анна Анатоліївна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: регіональні стратегії управління сталим розвитком аграрного ринку.


Клименко А. А. Державні та регіональні програми сталого розвитку аграрної сфери економіки / Клименко А. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.83—86.


Файл статьи: