Фактори, що визначають особливості фондового ринку україни

Автор: 
Малишенко К. А.


УДК 330.142

Анотація. У статті розглядається поняття фондового ринку, визначено основні чинники, які впливають на фондовий ринок, а також наведені основні особливості функціонування цього ринку.

Ключові слова: фондовий ринок, цінні папери, фінансова інфраструктура, кліринг, депозитарій.

Summary. The article discusses the concept of the stock market, the major factors that affect the stock market, and are the main features of the functioning of the market.

Key words: the stock market, securities, financial infrastructure, clearing, depository.

Малишенко Костянтин Анатолійович, завідувач кафедри фінансів і кредиту РВУЗ Кримського гуманітарного університету (м. Ялта), кандидат економічних наук, доцент.

98604 Україна, АРК, м. Ялта, вул. Горького 4/3.

Наукові інтереси: проблеми формування фондового ринку.


Малишенко К. А. Фактори, що визначають особливості фондового ринку україни / Малишенко К. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.104—107.


Файл статьи: